Meer mensen sluiten zich aan op alarmcentrale om hun huis te bewaken tegen dieven

Securitas

Het aantal mensen dat een alarmsysteem laat aansluiten op een meldkamer van een bewakingsbedrijf, is in vijf jaar tijd met veertig procent gestegen. ‘Zeker voor een vakantie of wanneer een bepaalde buurt wordt geteisterd door een inbraakgolf, zien we het aantal aanvragen stijgen’, zegt de bewakingssector.

Volgens Securitas België, die via haar meldkamer 55.000 alarmsystemen controleert en daarmee de grootste van België is, stijgt het aantal aansluitingen vooral in de zomermaanden.

‘In juni en juli ligt het aantal aansluitingen 6 procent hoger dan in een gemiddelde maand. Dat is logisch, aangezien er de vakantiemaanden meer risico is op inbraken omdat mensen met vakantie gaan’, zegt Danny Hauwelaert van Securitas.

‘Als een alarmsysteem dat aangesloten is op een meldkamer in werking treedt, geeft het automatisch een signaal door aan de alarmcentrale. De medewerkers van de centrale proberen onmiddellijk om de vooraf aangewezen contactpersoon te bereiken. En kijken of er op de plek van het alarm niemand aanwezig is. Dan stuurt Securitas een bewakingsagent ter plaatse, of het schakelt in geval van nood de politie in’, zegt Hauwelaert.

Verplichte registratie

Volgens de dienst Private Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken zijn in ons land op dit moment ongeveer 365.000 alarmsystemen geregistreerd. Daarvan zijn er 207.000 aangesloten op een meldkamer.

Registratie van een alarmsysteem is sinds juli 2010 verplicht. ‘Te vaak gingen alarminstallaties voor niets af en wisten politiediensten niet bij wie ze terecht konden wanneer de bewoner afwezig was. Wie een alarminstallatie laat plaatsen moet nu opgeven bij wie men terecht kan bij afwezigheid van de eigenaars van de woning’, zo luidt het bij de lokale politie.

Wie zijn alarminstallatie niet laat registreren, draait zelf op voor de kosten wanneer de politie de brandweer moet opvorderen om een alarmsirene uit te schakelen bij loos alarm.