Camerawet: vergeet de jaarlijkse validering van uw aangifte niet!

Sinds de invoering van het nieuwe cameraaangiftesysteem in 2018 voorziet de regelgeving een jaarlijkse validatie van deze aangiftes.

Vorig jaar hebben personen die camera’s bezitten een (meerdere) aangifte(n) gedaan van hun bewakingscamera’s via www.aangiftecamera.be.

Zoals voorzien in de wetgeving moeten de bezitters van dergelijke camera’s hun aangifte up-to-date houden. Zelfs indien er geen wijzigingen werden aangebracht aan het camerabewakingssysteem, zijn bezitters verplicht om hun aangifte elk jaar te valideren. Hierdoor blijft hun aangifte altijd correct en up-to-date. Als er geen validering is, kunnen hun gegevens als ongeldig worden beschouwd en worden geschrapt uit de gegevensbank.

Hoe moet dit worden gedaan?

Om deze controle te kunnen uitvoeren, moet u inloggen op de applicatie www.aangiftecamera.be door u te identificeren, zoals u heeft gedaan om uw aangiften in te voeren.  Wanneer u geïdentificeerd bent, heeft u toegang tot al uw aangiften («Mijn aangiften»).

camera aangifte

Via dit overzicht heeft u toegang tot iedere ingevoerde aangifte en kan u de inhoud ervan wijzigen, valideren of buiten dienst stellen.

aangifte
  • Als er niks is veranderd en alle gegevens van uw aangifte correct zijn, klik op “valideren”;
  • Indien u nieuwe camera’s heeft, bepaalde camera’s heeft verwijderd of verplaatst of als er andere gegevens moeten worden gewijzigd, klik op “Details wijzigen” en pas de inhoud van uw aangifte aan; klik vervolgens op “Wijzigingen opslaan”;
  • Indien u het camerabewakingssysteem dat door u werd aangegeven, heeft verwijderd of als u niet langer de verwerkingsverantwoordelijke bent, klik dan op “buiten dienst stellen” om uw aangifte te verwijderen (Herrinering: Voor elke plaats waarvoor u verantwoordelijk bent en die met camera’s wordt bewaakt, zou u immers in principe maar één aangifte moeten hebben. Indien u voor éénzelfde plaats meerdere identieke aangiften heeft ingevoerd, klik dan op «buiten dienst» in de aangiften die niet correct of overbodig zijn, om slechts de aangifte(n) waarvan de gegevens juist zijn te behouden)

In elk van deze 3 gevallen kan u na het uitvoeren van de vooropgestelde acties een attest downloaden als bewijs. Opgelet! Dit attest kan nadien niet meer worden gedownload.

Hulp nodig?

Indien u vragen heeft over de aangifte of hulp nodig heeft bij het invullen of updaten van uw aangifte, kan u terecht bij de helpdesk “camera’s” van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 17u op het nummer 02/739 42 80 of per e-mail naar [email protected].

Meer infos