28 juli 2015

INCERT

INCERT : De Garantie van de goede keuze

Sinds meer dan 10 jaar is INCERT hét kwaliteitslabel bij uitstek inzake bescherming van gebouwen en tegen diefstal van voertuigen. Om u te beveiligen tegen diefstal of inbraak, moet u op een betrouwbare beveiligingsketen kunnen rekenen. Het INCERT-merk certificeert installateurs die een bewijs van goed vakmanschap kunnen voorleggen en die beantwoorden aan de vereisten als ook aan de kwaliteitsproducten gebruikt in de gerealiseerde beveillingsinstallaties.

INCERT certificeert eveneens de alarmcentrales die het volgen van de binnenkomende alarmsignalen garanderen.

Dat is reden waarom INCERT installateurs en alarmcentrales certificeert, die aan zeer strenge eisen moeten beantwoorden alsook de kwaliteitsproducten gebruikt in de beveiligingsinstallaties.Dankzij het kwaliteitslabel INCERT, kan u in alle vertrouwen uw installateur kiezen. INCERT, een beveiligingsketen met stuk voor stuk sterke schakels

Zekerheid van goede beveiliging tegen diefstal

Door de installatie van uw toekomstig alarmsysteem toe te vertrouwen aan een INCERT gecertificeerde installateur, bent u zeker van uw keuze. Deze installateurs hebben zeer strikte kwaliteitsregels ondertekend. INCERT gecertifieerde producten zijn van een hogere kwaliteit doordat ze reeds door gespecialiseerde laboratoria zijn gecontroleerd.

Enkel gecertificeerde installateurs kunnen u een conformiteitsverklaring INCERT afleveren, die u aan uw verzekeringmaatschapij kan voorleggen .

Een duurzaam product van hoge kwaliteit dat beantwoordt aan strenge eisen

De INCERT-certificatie staat borg voor de kwaliteit van het materiaal. De producten die het merk INCERT dragen, zijn van superieure technische kwaliteit dankzij de keuze van betrouwbare componenten, maar ook dankzij hun gebruiksgemak. Ze genieten van een uitstekende naverkoopdienst en van internationale garanties.

Een systeem dat ondersteund wordt door alle actoren uit de beveiligingssector

 • De verzekeringsondernemingen (Assuralia);
 • De gespecialiseerde studiebureaus;
 • De certificatie- en inspectieorganismen, alsook de bevoegde laboratoria;
 • De FOD Economie als waarnemer;
 • Alle beroepsfederaties van fabrikanten, invoerders en ondernemingen die actief zijn in de beveiligingssector (ACA, AFIDIS, AGORIA, ALIA, LVMEB, FEBIAC, FEDERAUTO en NELECTRA);
 • De consumenten (OIVO);
 • De verzekeringstussenpersonen

Een ervaring van meer dan 10 jaar in het domein van diefstalbeveiliging

Het merk INCERT werd meer dan 10 jaar geleden opgericht om de markt van de anti-inbraaksystemen te structureren. INCERT is een gecertificeerd kwaliteitsmerk voor de installateurs, maar ook voor de systemen. Deze zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden om de betrouwbaarheid van uw installatie te kunnen garanderen.

Professionele installateurs die instaan voor een optimale en continue beveiliging doorheen de tijd

De professionals die de INCERT-certificatie hebben behaald, hebben ervoor gekozen om zeer strenge kwaliteitsregels na te leven en regelmatige controles te ondergaan die borg staan voor een optimale beveiliging. Ze moeten regelmatig het bewijs leveren:

 • van hun grote ervaring;
 • dat ze constant handelen in overeenstemming met de gedetailleerde lastenboeken opgelegd door het merk INCERT;
 • van een kwaliteitsvol bedrijfsbeheer op alle vlakken, administratief, opleiding en klachtenbehandeling;
 • van duidelijke informatieverstrekking aan hun klanten;
 • van een schriftelijk engagement ten aanzien van hun klanten met de conformiteit van de geleverde prestaties.

proSecurity is INCERT gecertificeerd

INCERT_Logo_Intrusion_Big

proSecurity staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.
Wij zijn dan ook erkend door INCERT onder het nummer B-1698

  Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie