2 mei 2020

Wetgeving camerabewaking

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe camerawet in werking getreden. Bent u van plan om bewakingscamera’s te installeren, maar weet u niet welke stappen u moet ondernemen? Bekijk dan alvast volgende richtlijnen:

Soorten plaatsen:

De camerawet splitst de plaatsen op in 3 categorieën:

 1. Niet-besloten plaatsen
  (Openbare terreinen, pleinen, wegen, openbare parkings,…)
 2. Voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen
  (Winkel, winkelcentrum, parking, concertzaal, …)
 3. Niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen
  (Prive woningen, niet voor publiek toegankelijke gedeelten in bedrijven, appartementsgebouwen,…)

Naargelang het soort plaats, zijn er andere voorwaarden van toepassing.

Waarvoor gaan de camera’s gebruikt worden?

Het is belangrijk om weten dat niet alle camera’s onder de wetgeving vallen (bijvoorbeeld camera’s die niet opnemen of die niet gebruikt worden voor bewakingsdoeleinden) en dat er steeds een gerechtvaardigd doel moet zijn om camera’s te plaatsen (bijvoorbeeld camerabewaking voor het vermijden van misdrijven, diefstal, vandalisme,…)

Welke camera’s gaan er gebruikt worden?

De wetgeving laat niet toe dat er verborgen camera’s geïnstalleerd worden of gevoelige en persoonsgebonden gegevens geregistreerd worden.

Er dienen voldoende beveiligingsmaatregelen genomen te worden:

De persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van de beelden of de persoon die onder zijn toezicht handelt, dient alle voorzorgen te nemen om te voorkomen dat andere personen toegang hebben tot de beelden. Denk dus zeker aan een goede beveiliging van uw computernetwerk, dat de opnameapparatuur en zijn bediening voldoende beveiligd zijn (paswoorden, toegang,…) en voldoende onderhouden worden. Deze verplichting vloeit niet uitsluitend voort uit de camerawet. De AVG voorziet eveneens in een verplichting tot beveiliging van de gegevensverwerkingen (artikel 32 tot 34 van de AVG).

Er mogen geen heimelijke beelden genomen worden:

Er dient altijd een pictogram geplaatst te worden zodat de betrokken personen geïnformeerd worden dat ze gefilmd worden.

Het pictogram dient steeds te voldoen aan de wettelijke bepalingen qua afmetingen en vermeldingen.

Deze kan u vinden op deze link.

Een bordje “Lachen u wordt gefilmd” of alle andere vormen van bordjes en stickers gelden niet als een wettelijke kennisgeving!

Er dient altijd aangifte te gebeuren via de website aangiftecamera.be

Wij krijgen geregeld de opmerking dat er moeilijke vragen gesteld worden in deze aangifte maar eigenlijk is het niet zo heel moeilijk als u weet welke camera’s er op welke positie geplaatst zijn en welke hun resolutie is. (deze informatie wordt tegenwoordig gevraagd)

Alle informatie over dit aangiftesysteem kan u vinden op deze link.

Een goede beveiligingspartner (zoals Prosecurity) helpt u hier uiteraard mee!

Download hier de algemene brochure omtrent camerabewaking:

Nog meer informatie nodig?

Op de website van  kan u alle informatie vinden.

Hierbij alvast enkele shortcuts:

 

  Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie